فرامرز آقا محمد

رئیس هیئت مدیره

نادر سهرابی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

عرفان نور محمدی

موئسس و عضو هیئت مدیره

هادی ولی پور

عضو هیئت مدیره

دکتر امیر رافت

مدیریت دفتر تهران

داود عدل

مدیریت دفتر سوئد

محمود رحمانپور

مدیریت دفتر شهریار

صبا اوژدل نیا

مدیر فروش

مونا خراسانی

کارشناس فروش

رامین مایلی

کارشناس فروش

میلاد یزدی

کارشناس فروش

کارشناس فروش

سمین گوگانی

مدیریت دپارتمان ترک زبان

رعنا رمضانی

مسئول دفتر قبرس شمالی

ایمان خیری

مدیر تبلیغات